KeralaNEWS

ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ലിറ്ററിന് 4 രൂപ ഇൻസെന്റീവ്

ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന കർഷകർക്ക് സംഘത്തിൽ അളക്കുന്ന പാലിന് ഒരു ലിറ്ററിന് 4 രൂപ ഇൻസെന്റീവ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ എല്ലാ മാസവും പത്താം തീയതിക്ക് മുമ്പായി ഈ തുക കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ്. ആദ്യ ഗഡു ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ നൽകി തുടങ്ങുന്നതാണ്. ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെയും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിനായി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് 28 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: