ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ്, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ
ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലെ 46 ജീവനക്കാർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ക്ഷേത്ര പരിസരം കണ്ടെയ്ൻമെന്‍റ് സോണാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലെങ്കിലും പൂജകളും ചടങ്ങുകളും മുടക്കമില്ലാതെ നടക്കും. ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച 22 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് 46 രോഗബാധിതർ ആണുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *