നാളെ കേരളത്തിൽ പണിമുടക്കില്ലെന്ന് എളമരം കരീം

ഭാരത് ബന്ദിനോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ കേരളത്തിൽ പണിമുടക്ക് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സിഐടിയു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം വ്യക്തമാക്കി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് ഇത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഐക്യദാർഢ്യ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനാണ് തീരുമാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *