ജനവിരുദ്ധ സർക്കാരിനെതിരെ ജനകീയ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന്; ഓൺലൈൻ പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ് യുവജന സംഘടനകൾ

തിരുവനന്തപുരം : ജനവിരുദ്ധ സർക്കാരിനെതിരെ യുഡിഎഫ് യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന് നടക്കും. ഒരു ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തി കേരളത്തിന്റെ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് യു.ഡി.വൈ.എഫ്…

View More ജനവിരുദ്ധ സർക്കാരിനെതിരെ ജനകീയ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന്; ഓൺലൈൻ പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ് യുവജന സംഘടനകൾ