ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗിൽ കൃത്രിമം ആരോപിച്ച് പോലീസ് ,രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

റേറ്റിംഗ് റാക്കറ്റിനെ പിടികൂടിയതായി മുംബൈ പോലീസ് .ചില ചാനലുകൾ ദിവസം മുഴുവൻ റേറ്റിംഗ് മീറ്റർ ഉള്ള ചില വീടുകളിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായും മുംബൈ പോലീസിന്റെ ആരോപണം .വിദ്യാഭ്യാസം കുറവുള്ള ചില വീടുകളിൽ ഇംഗ്ളീഷ് ചാനലുകൾ നിരന്തരം…

View More ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗിൽ കൃത്രിമം ആരോപിച്ച് പോലീസ് ,രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ലീഡ് ഉയർത്തി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്,രണ്ടാം സ്ഥാനം വിടാതെ 24 ന്യൂസ് ,ചാനലുകളെ ഐപിഎൽ കളി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ വന്ന ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ

കഴിഞ്ഞ തവണ ന്യൂസ് ചാനലുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള 24 ന്യൂസും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന റേറ്റിംഗിലെ അന്തരം 13 പോയിൻറ് ആയിരുന്നു .അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടു കൗതുകത്തോടെയാണ് ഏവരും ഇത്തവണത്തെ റേറ്റിംഗിനെ കാത്തിരുന്നത്…

View More ലീഡ് ഉയർത്തി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്,രണ്ടാം സ്ഥാനം വിടാതെ 24 ന്യൂസ് ,ചാനലുകളെ ഐപിഎൽ കളി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ വന്ന ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ