ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനായി അച്ഛൻ മകൾക്ക് ഫോൺ നൽകി, മകൾ കണ്ടതോ അച്ഛന് ബന്ധുവും ആയിട്ടുള്ള അവിഹിതവും, കുടുംബകലഹവും പൊലീസ് കേസും

ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനായി കൗമാരക്കാരിയായ മകൾക്ക് ഫോൺ നൽകിയ അച്ഛൻ പുലിവാലുപിടിച്ചു. ഫോൺ പരിശോധിച്ച മകൾ കണ്ടതോ അച്ഛന് ബന്ധുവുമായുള്ള അവിഹിതബന്ധം. കർണാടകയിലെ മാണ്ട്യയിലാണ് സംഭവം.17 വയസുള്ള മൂത്ത മകൾക്ക് അച്ഛൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന് ആണ്…

View More ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനായി അച്ഛൻ മകൾക്ക് ഫോൺ നൽകി, മകൾ കണ്ടതോ അച്ഛന് ബന്ധുവും ആയിട്ടുള്ള അവിഹിതവും, കുടുംബകലഹവും പൊലീസ് കേസും