സൂമിനെ വെല്ലുന്ന ആപ് ഉണ്ടാക്കിയ മലയാളിയുടെ വിജയകഥ, ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖം

ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ മാത്രം പര്യായമല്ല, വിജയത്തിന്റെ കൂടി ആണ്. ചൈനീസ് ആപ്പുകളുടെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് സൂം എന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വീഴ്ചകളും ചർച്ചയാവുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായൊരു…

View More സൂമിനെ വെല്ലുന്ന ആപ് ഉണ്ടാക്കിയ മലയാളിയുടെ വിജയകഥ, ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖം