സോണിയ ഗാന്ധി ഉറച്ചു തന്നെ ,വെട്ടിനിരത്തിയത് നേതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവരെ ,ടീം രാഹുലിന് വൻമേൽക്കൈ

കോൺഗ്രസിനകത്ത് മാറ്റങ്ങളുടെ കാലമാണ് .നേതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് 23 നേതാക്കൾ കത്തെഴുതിയത് വൻ ആഭ്യന്തര സംഘര്ഷത്തിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത് .1999 ൽ പവാർ – സാങ്മ – അൻവർ എന്നിവർ സോണിയയുടെ വിദേശ പൗരത്വ…

View More സോണിയ ഗാന്ധി ഉറച്ചു തന്നെ ,വെട്ടിനിരത്തിയത് നേതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവരെ ,ടീം രാഹുലിന് വൻമേൽക്കൈ