കാമുകിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇട്ടു, പ്രതികാരമായി യുവാവ് മോഷ്ടിച്ചത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 500 ലാപ്ടോപ്പുകൾ

മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലാപ്ടോപ് മോഷ്ടിക്കുന്ന യുവാവിനെ ഗുജറാത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ 24 കാരൻ തമിഴ് ശെൽവൻ കണ്ണനെ ആണ് ജാംനഗർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എം പി ഷാ മെഡിക്കൽ…

View More കാമുകിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇട്ടു, പ്രതികാരമായി യുവാവ് മോഷ്ടിച്ചത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 500 ലാപ്ടോപ്പുകൾ