പാകിസ്താനോടും ചൈനയോടും എപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ,വിവാദമായി ബിജെപി നേതാവിന്റെ വാക്കുകൾ

പാകിസ്താനോടും ചൈനയോടും എപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ബിജെപി ഉത്തർ പ്രദേശ് അധ്യക്ഷന്റെ വാക്കുകൾ വിവാദമാകുന്നു .ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ സ്വതന്ത്ര പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ,രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആണ്…

View More പാകിസ്താനോടും ചൈനയോടും എപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ,വിവാദമായി ബിജെപി നേതാവിന്റെ വാക്കുകൾ