സ്വപ്നക്കിത് വായനക്കാലം

അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിലിൽ സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഇത് വായനക്കാലം.ജയിൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തോട് ആണ് പ്രിയം. മറ്റു തടവുകാരോട് അധികം ഇടപഴകാറില്ല സ്വപ്ന. പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും…

View More സ്വപ്നക്കിത് വായനക്കാലം