പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ ഓഹരികളില്‍ ഒരുഭാഗം ഈ സാമ്പത്തികവര്‍ഷംതന്നെ വിറ്റഴിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം

രാജ്യത്തെ നാല് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ ഓഹരികളില്‍ ഒരുഭാഗം ഈ സാമ്പത്തികവര്‍ഷംതന്നെ വിറ്റഴിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഇതിനുള്ള നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. പഞ്ചാബ് ആന്‍ഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക്…

View More പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ ഓഹരികളില്‍ ഒരുഭാഗം ഈ സാമ്പത്തികവര്‍ഷംതന്നെ വിറ്റഴിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം