മാസങ്ങളായി ശമ്പളമില്ല, പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ചന്ദ്രിക ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ

മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശമ്പളം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് മുഖപത്രം ചന്ദ്രികയിലെ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത്. മെയ് മാസത്തെ ശമ്പളം പോലും ജൂലൈ ആയിട്ടും നൽകാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ…

View More മാസങ്ങളായി ശമ്പളമില്ല, പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ചന്ദ്രിക ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ