ശരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ, ചക്കപ്പഴത്തിലേതാണ് മേക്കോവർ: സബിറ്റ ജോര്‍ജ്

വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടു തന്നെ മലയാളി മനസ്സുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ ആണ് ചക്കപ്പഴം. വലിയ ഏച്ചു കെട്ടലുകളോ കണ്ണീർ കഥകളോ ഇല്ലാതെ ഒരു മലയാളി കുടുംബത്തിലേക്ക് ക്യാമറ തുറന്നുവച്ചാൽ കാണുന്ന…

View More ശരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ, ചക്കപ്പഴത്തിലേതാണ് മേക്കോവർ: സബിറ്റ ജോര്‍ജ്