ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊന്ന ശേഷം വനത്തില്‍ കുഴിച്ചിട്ടു, അമ്മാവനും ഭാര്യയും മകനും ഉള്‍പ്പെടെ നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

ഭൂമി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ജഗദീഷ് 65 ലക്ഷം രൂപ അമ്മാവൻ സുബ്ബയ്യറായിയെ ഏല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ജഗദീഷ് അറിയാതെ റായി തന്റെ പേരിൽ ഭൂമി വാങ്ങുകയും പിന്നീട് വില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. നവംബര്‍ 18ന് ജഗദീഷും സുബ്ബയറായിയും ഇതേ…

View More ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊന്ന ശേഷം വനത്തില്‍ കുഴിച്ചിട്ടു, അമ്മാവനും ഭാര്യയും മകനും ഉള്‍പ്പെടെ നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍