പാലാ എന്റെ ചങ്ക്,നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായിൽ നിന്ന് താൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് പാലാ എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പൻ -അഭിമുഖം

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായിൽ നിന്ന് താൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് പാലാ എംഎൽഎയും എൻസിപി നേതാവുമായ  മാണി സി കാപ്പൻ .NewsThen Media -ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മാണി സി കാപ്പൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് .പാലാ തൻ്റെ…

View More പാലാ എന്റെ ചങ്ക്,നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായിൽ നിന്ന് താൻ മത്സരിക്കുമെന്ന് പാലാ എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പൻ -അഭിമുഖം