വീണ്ടും സ്പീക്കർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്,ആരോപണങ്ങൾ അല്ല താൻ ഉന്നയിച്ചത് വസ്തുതകൾ

ഇന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. താൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അല്ല, നിരത്തുന്നത് വസ്തുതകളാണ്.രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ. 1. നിയമസഭയിലെ ലക്കും ലഗാനുമില്ലാത്ത അഴിമതിയെയും…

View More വീണ്ടും സ്പീക്കർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്,ആരോപണങ്ങൾ അല്ല താൻ ഉന്നയിച്ചത് വസ്തുതകൾ