ഡയലോഗുകൾ ഇല്ലാതെയും കാണികളെ ചിരിപ്പിച്ചു കയ്യടി നേടാം; 17 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഉള്ള ‘വൺ നൈറ്റ്സ് ലവേഴ്‌സ്’ ഷോട്ട് ഫിലിം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

കൊച്ചി: മറ്റ് ഹൃസ്വചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അവതരണം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ‘വൺ നൈറ്റ്സ് ലവേഴ്‌സ്’. പതിനേഴ്‌ മിനിറ്റ് ദൈർഖ്യമുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഒറ്റ ഡയലോഗുമില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അഭിനയമികവും അതിന് ഒത്തു ചേർന്ന നിൽക്കുന്ന…

View More ഡയലോഗുകൾ ഇല്ലാതെയും കാണികളെ ചിരിപ്പിച്ചു കയ്യടി നേടാം; 17 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഉള്ള ‘വൺ നൈറ്റ്സ് ലവേഴ്‌സ്’ ഷോട്ട് ഫിലിം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു