അമ്മയെ കുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ആക്രമിച്ചു, ലിൻസിയുടെ ക്രൂരത വിവരിച്ച് ഭർത്താവ്

നിരണം കൊമ്പശ്ശേരിയിൽ ഭർതൃ മാതാവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന മരുമകൾ മകനായ ഭർത്താവിനെയും ആക്രമിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. അമ്മയെ കുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ലിൻസി തന്നെ ആക്രമിച്ചതായി ഭർത്താവ് ബിജി പറയുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഡോക്ടറെ കണ്ട് മടങ്ങും വഴി ബിജിയും…

View More അമ്മയെ കുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ആക്രമിച്ചു, ലിൻസിയുടെ ക്രൂരത വിവരിച്ച് ഭർത്താവ്