“ഈ വെള്ളിവെയിലാലേ ഉള്ളു നിറഞ്ഞോട്ടേ…”; ഹൃദയം തൊട്ട് “ദേര ഡയറീസ്”

മനസ്സിനെ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന വാക്കുകളും വരികളും ഹൃദയത്തെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തുന്ന സംഗീതവുമായി “ദേര ഡയറീസ്” വരുന്നു. കേട്ടുമതിവരാത്ത പാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ചേര്‍ത്തുവെക്കാവുന്നയായിരിക്കും ദേര ഡയറീസിലെ ഗാനങ്ങളെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂട്യൂബില്‍ റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യഗാനം തെളിയിച്ചു…

View More “ഈ വെള്ളിവെയിലാലേ ഉള്ളു നിറഞ്ഞോട്ടേ…”; ഹൃദയം തൊട്ട് “ദേര ഡയറീസ്”