Mulberry

  • LIFE

    മൽബറി കഴിച്ചാൽ, ഗുണങ്ങൾ പലത്

      ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും മുന്തിരിയും എല്ലാം വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന നാം നാട്ടുപഴങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു മുടക്കും ഇല്ലാതെ ലഭിക്കുന്നവ.അവ നൽകുന്ന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ പലപ്പോഴും…

    Read More »
Back to top button
error: