ലക്ഷ്മി തിളങ്ങിയ സീരിയൽ റോളുകളിൽ ഇനി ഇവർ അഭിനയിക്കും

റംസി സംഭവത്തിൽ ആരോപണവിധേയയായ ലക്ഷ്മി പ്രമോദിനെ സീരിയലുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതായി NewsThen റിപ്പോർട് ചെയ്തിരുന്നു ലക്ഷ്മിയ്ക്ക് പകരം അഭിനയിക്കുന്ന നടിമാരെയും നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു . മലയാളത്തിലെ ടോപ് റേറ്റഡ് ആയ രണ്ടു സീരിയലുകളിൽ ആയിരുന്നു…

View More ലക്ഷ്മി തിളങ്ങിയ സീരിയൽ റോളുകളിൽ ഇനി ഇവർ അഭിനയിക്കും