സർക്കാരിനു തലവേദനയായി ചൂതാട്ടകേന്ദ്രത്തിൽ റെയ്‌ഡ്‌. ഉന്നതർ കുടുങ്ങാൻ സാധ്യത.

കോട്ടയം : മണര്‍കാട്ടെ നാലുമാണിക്കാറ്റിന് സമീപത്തെ ക്രൗണ്‍ ക്ലബ്ബിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളാണ്. ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുമാണ് ഓരോ രാത്രിയും ഈ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രത്തില്‍ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാലം സുരേഷ് എന്ന ബ്ലേഡ് മാഫിയത്തലവന്റെ…

View More സർക്കാരിനു തലവേദനയായി ചൂതാട്ടകേന്ദ്രത്തിൽ റെയ്‌ഡ്‌. ഉന്നതർ കുടുങ്ങാൻ സാധ്യത.