കേരള കോൺഗ്രസ് വളരുന്നതിന് കാരണമന്വേഷിച്ച് എങ്ങും പോകേണ്ട,ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ജോസിനും ജോസഫിനും കൂടി കോട്ടയത്ത് കിട്ടിയത് 217 സീറ്റ്,പിളർന്നപ്പോൾ ജോസിന് മാത്രം 219,ജോസഫിന് 99

“വളരുന്തോറും പിളരും പിളരും തോറും വളരും “എന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്.കെഎം മാണി തന്നെയാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത്.അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ജോസ് വിഭാഗം…

View More കേരള കോൺഗ്രസ് വളരുന്നതിന് കാരണമന്വേഷിച്ച് എങ്ങും പോകേണ്ട,ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ജോസിനും ജോസഫിനും കൂടി കോട്ടയത്ത് കിട്ടിയത് 217 സീറ്റ്,പിളർന്നപ്പോൾ ജോസിന് മാത്രം 219,ജോസഫിന് 99