മലമുകളിൽ അവസാന സെൽഫി, ഇൻഷുറൻസ് തുകയ്ക്കായി ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ കൊക്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു കൊന്ന് ഭർത്താവ്

ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ മലമുകളിൽ നിന്ന് കൊക്കയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു ഭർത്താവ് കൊലപ്പെടുത്തി. ടർക്കിയിൽ ആണ് സംഭവം. അവസാന സെൽഫി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കൊലപാതകം. 2018 ലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നത്. 40…

View More മലമുകളിൽ അവസാന സെൽഫി, ഇൻഷുറൻസ് തുകയ്ക്കായി ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ കൊക്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു കൊന്ന് ഭർത്താവ്