ഐപിഎല്ലിൽ മല്ലു ഷോ ,ദേവദത്തിനു പിന്നാലെ സഞ്ജുവും തകർത്തടിച്ചതോടെ സഞ്ജുവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം

ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി മലയാളി ദേവദത്ത് പടിക്കലിന് പിന്നാലെ സഞ്ജു സാംസണും ഐപിഎല്ലിൽ തകർത്തടിച്ചതോടെ മലയാളി ട്രോൾ മഴയിൽ ആണ് .”അല്ലെങ്കിലും ഗൾഫിൽ മലയാളികൾ പുലികൾ ആണ്” തുടങ്ങി നിരവധി ട്രോളുകളാണ് ഇറങ്ങുന്നത്…

View More ഐപിഎല്ലിൽ മല്ലു ഷോ ,ദേവദത്തിനു പിന്നാലെ സഞ്ജുവും തകർത്തടിച്ചതോടെ സഞ്ജുവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം