ഗുജറാത്തിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി ,ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവ് പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങി

ഗുജറാത്തിൽ 2004 ൽ പാർട്ടി വിട്ടു ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവ് പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങി .ആദിവാസി വിഭാഗം വാർളി നേതാവ് ബാഹുഭായ് വർധ ആണ് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയത് .കോൺഗ്രസ് നേതാവ്…

View More ഗുജറാത്തിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി ,ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവ് പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങി