കോണ്‍ടാക്ട് ലെസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പണം കൈമാറാം; പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി ഗൂഗിള്‍ പേ

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍റുപയോഗിച്ച് യു.പി.ഐ പേമെന്റ് നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പാണ് ഗൂഗിള്‍ പേ. ആദ്യം ഗൂഗിള്‍ തേസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഗൂഗിള്‍ പേയെന്ന് പേര് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഫോണ്‍ നമ്പരുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടു വഴി…

View More കോണ്‍ടാക്ട് ലെസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പണം കൈമാറാം; പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി ഗൂഗിള്‍ പേ