കോവളം മുൻ എംഎൽഎ ജോർജ് മേഴ്‌സിയർ അന്തരിച്ചു

കോവളം മുൻ എംഎൽഎ ജോർജ് മേഴ്‌സിയർ അന്തരിച്ചു. കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗമാണ്. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു. 2006 ൽ ആണ് കോവളത്ത് നിന്ന് ജയിച്ച്…

View More കോവളം മുൻ എംഎൽഎ ജോർജ് മേഴ്‌സിയർ അന്തരിച്ചു