Gabch

  • India

    ഗോ..ഗോവ..!

    എല്ലാ കടപ്പുറങ്ങളും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്.എന്നിട്ടും നാം ചില കടപ്പുറങ്ങൾ മാത്രം തേടിപ്പോകുന്നതെന്തിന് ? അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഗോവ..! തിരമാലകൾ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന തീരങ്ങൾ മാത്രമല്ല തീരത്തെ മനുഷ്യരുടെയും അവരുടെ രുചിയാഴങ്ങളിലെ…

    Read More »
Back to top button
error: