‘ബ്ലാക്ക് ഏലിയന്‍ പ്രൊജക്ട്’; സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ വ്യത്യസ്ഥത പരീക്ഷിച്ച മനുഷ്യന്‍

മറ്റുളളവരില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനാകാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്‍? എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഈ ചിന്തകളില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് ഈ മനുഷ്യന്‍. അക്കൂട്ടത്തിലെ പുതിയൊരു അദ്ഭുതമാണ് ഫ്രാന്‍സിലെ ആന്റണി ലോഫ്രെഡോ എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരന്‍. ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യത്യസ്തനാകാന്‍…

View More ‘ബ്ലാക്ക് ഏലിയന്‍ പ്രൊജക്ട്’; സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ വ്യത്യസ്ഥത പരീക്ഷിച്ച മനുഷ്യന്‍