ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ സെക്സ് വർക്കിനായി കൊണ്ടുവന്ന 25 കാരിയെ നാലുപേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു ,ഇരയുടെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു

ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത .25 കാരിയെ നാലു പേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു .ഇരയുടെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു .ഒരു സ്ഥല ദല്ലാളിന്റെ ഓഫീസിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം . ഒരു…

View More ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ സെക്സ് വർക്കിനായി കൊണ്ടുവന്ന 25 കാരിയെ നാലുപേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു ,ഇരയുടെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു