കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും ശ്രമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിയ്ക്കാൻ ,NewsThen – ന്റെ “പറയാനുണ്ട് പലതും” പംക്തിയിൽ ഡോ .വി .ശിവദാസൻ-വീഡിയോ

കേസിലെ പ്രതിയായ വനിതയെ കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കള്ള മൊഴി നല്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഡോ .വി .ശിവദാസൻ NewsThen – ന്റെ “പറയാനുണ്ട് പലതും “പംക്തിയിൽ .കോൺഗ്രസ്…

View More കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും ശ്രമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിയ്ക്കാൻ ,NewsThen – ന്റെ “പറയാനുണ്ട് പലതും” പംക്തിയിൽ ഡോ .വി .ശിവദാസൻ-വീഡിയോ