എന്റെ നിലപാടുകൾ നിർഭയം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കും, സൈബർ പ്രതികരണങ്ങളോട് ഡോ ഗീവർഗീസ് മാർ കൂറിലോസ്

സൈബറിടത്തെ മോശം പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഡോ ഗീവർഗീസ് മാർ കൂറിലോസ്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം ഡോ ഗീവർഗീസ് മാർ കുറിലോസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്‌ – നമ്മുടെമേൽ അസഭ്യവർഷം ചൊരിയുന്നവരോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് ശ്രീബുദ്ധനോട്…

View More എന്റെ നിലപാടുകൾ നിർഭയം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കും, സൈബർ പ്രതികരണങ്ങളോട് ഡോ ഗീവർഗീസ് മാർ കൂറിലോസ്