കസ്റ്റംസ് അതീവരഹസ്യമായി ചോദ്യംചെയ്തത് പടിഞ്ഞാറെ കോട്ടയിലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ, പണസംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടന്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് നിർദേശിച്ചത് എന്ന് സ്വപ്നയുടെ മൊഴി

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം പടിഞ്ഞാറേ കോട്ടയിൽ ഓഫീസ് നടത്തുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ. സ്വപ്ന സുരേഷ്നോടൊപ്പം ബാങ്ക് ലോക്കർ എടുത്ത ആളാണ് ഇയാൾ. സ്വപ്ന സുരേഷും ശിവശങ്കറും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക ബന്ധമുണ്ടോ…

View More കസ്റ്റംസ് അതീവരഹസ്യമായി ചോദ്യംചെയ്തത് പടിഞ്ഞാറെ കോട്ടയിലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ, പണസംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടന്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് നിർദേശിച്ചത് എന്ന് സ്വപ്നയുടെ മൊഴി