ബി ജെ പി കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുടെ പത്രിക പ്രതിസന്ധിയിൽ

ബി ജെ പി കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് തൃക്കാക്കരയുടെ വാർഡ് 27 ൽ നൽകിയ പത്രിക പ്രതിസന്ധിയിലായി. മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായതിനാൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയും, മറ്റാരെകൊണ്ടും ഡമ്മി പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതും വലിയ…

View More ബി ജെ പി കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുടെ പത്രിക പ്രതിസന്ധിയിൽ