മാർച്ച് 31 മുതൽ സൗദിയിലേക്കുള്ള വിമാന യാത്രാവിലക്ക് പൂർണമായി നീക്കും

മാർച്ച് 31 മുതൽ സൗദിയിലേക്കുള്ള വിമാന യാത്രാവിലക്ക് പൂർണമായി നീക്കുമെന്ന് സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ സൗദി പൗരന്മാർക്ക് രാജ്യത്തിന് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

മാർച്ച് 31 മുതൽ രാജ്യത്തേക്കുള്ള വ്യോമ, കര,കടൽ മാർഗം ഉള്ള മുഴുവൻ യാത്രകൾക്കും ഉള്ള വിലക്കുകൾ നീക്കുമെന്നും പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *