ഫ്ലവേഴ്സിനെ മറികടന്ന് സി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്, റേറ്റിംഗിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് മഴവിൽമനോരമയുമായി 11 പോയിന്റിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസം

വിനോദ ചാനലുകൾ ക്കുള്ള ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബാർക്ക് റേറ്റിങ്ങിൽ ചില കൗതുകങ്ങൾ ഉണ്ട്. പിന്നിൽനിന്ന് കുതിച്ചുകയറി വന്ന കറുത്ത കുതിരയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സി കേരളം. ഇത്തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് സി കേരളം എത്തിയത് ശ്രീകണ്ഠൻനായരുടെ ഫ്ലവെഴ്സിനെ മറികടന്നാണ്.

പതിവുപോലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്, 989 പോയിന്റ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മഴവിൽമനോരമ,270 പോയിന്റ്. ഇത്തവണ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു കയറിയിരിക്കുകയാണ് സി കേരളം. 259 പോയിന്റ് ആണ് സി കേരളത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി ഇത്തവണ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി. 258 പോയിന്റാണ് ഫ്ലവേഴ്സിന് ലഭിച്ചത്. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് സൂര്യ 187 പോയിന്റ്.

ഫ്ലവേഴ്സിലെ പോലെ സി കേരളവും സിനിമയിൽ നിന്നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ഫിക്ഷൻ ആണ് സി കേരളത്തിന്റെയും മുതൽക്കൂട്ട്. സിനിമകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കാണികളുടെ റേറ്റിംഗ് സ്ഥായിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് സി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്.ഫ്ലവേഴ്സും ഈ പാതയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *