സ്വപ്നയുടെ ചാറ്റുകൾ എൻഐഎയുടെ പക്കൽ ,ഉന്നതരുമായുള്ള പരിധി വിട്ടുള്ള ചാറ്റുകളുടെ സ്‌ക്രീൻ ഷൂട്ടുകൾ സ്വപ്നയുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ

ഉന്നതരുമായുള്ള പരിധി വിട്ടുള്ള ചാറ്റുകളുടെ സ്‌ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ സ്വപ്ന ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട് .ഇവ എൻഐഎ കണ്ടെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് .ഉന്നതരുടെ ചാറ്റുകളുടെ സ്‌ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ സ്വപ്ന പിന്നീട് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗിന് വേണ്ടിയാണു സൂക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം .

ഓരോ ചാറ്റും സ്വപ്ന സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം .ഉന്നതരുടെ ഭാര്യമാരുമായി സ്വപ്ന ഷോപ്പിംഗിനു പോയി എന്നും വിവരം ഉണ്ട് .കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം സ്വപ്ന മനപ്പൂർവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് നിഗമനം .സ്വപ്നയുടെ ബിസിനസുകളിൽ ഒരു ഉന്നതന്റെ മകന് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്ന വിവരവും എൻഐഎയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *