പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുറത്തിറക്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നിഘണ്ടുവിൽ വാരിയൻകുന്നനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം-വെളിപ്പെടുത്തൽ

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നിഘണ്ടുവിൽ ആലി മുസ്‍ലിയാരെയും വാരിയൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംഘപരിവാർ ബൗദ്ധിക സംഘടന ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം .നിഘണ്ടു എഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രമാണ് .കേന്ദ്രം ഉപഡയറക്ടറും…

View More പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുറത്തിറക്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നിഘണ്ടുവിൽ വാരിയൻകുന്നനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം-വെളിപ്പെടുത്തൽ