വാട്സ്ആപ്പ് ബഹിഷ്കരണം തുടരുന്നു, 50 കോടി ഡൗൺലോഡ് പിന്നിട്ട് ടെലഗ്രാം,72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടര കോടി ഡൗൺലോഡ്

വാട്സ്ആപിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യത നയങ്ങൾ മറ്റു ആപ്പുകൾക്ക് തുണയാകുന്നു. പലയിടത്തും വാട്സ്ആപ് ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ മറ്റു മെസേജിങ് ആപ്പുകൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് കൂടുകയാണ്. ടെലെഗ്രാം, സിഗ്നൽ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ ആണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ.…

View More വാട്സ്ആപ്പ് ബഹിഷ്കരണം തുടരുന്നു, 50 കോടി ഡൗൺലോഡ് പിന്നിട്ട് ടെലഗ്രാം,72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടര കോടി ഡൗൺലോഡ്