സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖ ,കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണത്തിൽ ,സ്വപ്ന പറയുമ്പോൾ മൂളുന്ന പുരുഷൻ ആര് ?

അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോടതിയിൽ നൽകിയ മൊഴി ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ കേസിൽ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാം എന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ശബ്ദരേഖയെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു .ശിവശങ്കരനൊപ്പം യു എ യിൽ പോയി സി എമ്മിന്…

View More സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖ ,കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണത്തിൽ ,സ്വപ്ന പറയുമ്പോൾ മൂളുന്ന പുരുഷൻ ആര് ?