സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശ്രമം ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലായിരുന്ന സ്വാമിയെ ഇന്നലെ…

View More സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം