മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എസ് വി പ്രദീപിനെ ഇടിച്ചിട്ട ലോറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു,അപകടം നടന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് ഡ്രൈവർ ജോയി

മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എസ് വി പ്രദീപിനെ ഇടിച്ചിട്ട ലോറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.ലോറി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ഈഞ്ചക്കലിൽ നിന്ന്.പിടികൂടിയത് ഫോർട്ട് എ സി പ്രതാപന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം. ജോയി എന്ന ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.അപകടം നടന്നത്…

View More മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എസ് വി പ്രദീപിനെ ഇടിച്ചിട്ട ലോറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു,അപകടം നടന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് ഡ്രൈവർ ജോയി