ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ ?സുശാന്തിന്റെ ശാരീരികാവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ച എ ഐ എം എസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സിബിഐക്ക് ലഭിച്ചു

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമോ ആത്മഹത്യയോ ?ഇതിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ശാരീരികാവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ച എ ഐ എം എസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സിബിഐക്ക് ലഭിച്ചു . 20 ശതമാനം സാമ്പിളുകൾ ആയിരുന്നു…

View More ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ ?സുശാന്തിന്റെ ശാരീരികാവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ച എ ഐ എം എസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സിബിഐക്ക് ലഭിച്ചു