രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ ,സുദീക്ഷയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത മാറുമോ ?

ദാരിദ്ര്യത്തെ സധൈര്യം നേരിട്ട് 3.83 കോടി രൂപയുടെ സ്‌കോളർഷിപ്പ് നേടി അമേരിക്കയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു യോഗ്യത നേടിയ സുദീക്ഷയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ .ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ആണ് സുദീക്ഷ മരിച്ചത് .കഴിഞ്ഞ മാസം…

View More രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ ,സുദീക്ഷയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത മാറുമോ ?