യു കെ മലയാളികളെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കും, കൈകോർക്കാം സൗപർണികയ്ക്ക് വേണ്ടി

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനകീയമായ പാട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പത്ത് വയസുകാരി സൗപർണിക നായർ സെമി ഫൈനലിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു, ഓരോ വോട്ടും സൗപർണികയുടെ വിജയത്തിന് വിലപ്പെട്ടത്. യു കെ മലയാളികളുടെ സെലിൻ ഡിയോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൗപർണിക…

View More യു കെ മലയാളികളെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കും, കൈകോർക്കാം സൗപർണികയ്ക്ക് വേണ്ടി