സ്വവര്‍ഗ വിവാഹത്തെ എതിര്‍ത്ത് കേന്ദ്രം

  ഒരേ ലിംഗത്തില്‍പെട്ട വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുളള സ്വര്‍ഗ വിവാഹത്തെപ്പറ്റിയുളള വാര്‍ത്തകള്‍ പുതിയതൊന്നുമല്ല. പലരാജ്യങ്ങളും ഈ വിവാഹത്തെ നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ കേന്ദ്രത്തിന്നിലപാടാണ് ചര്‍ച്ചയാവുന്നത്. ഹിന്ദുവവിവാഹ നിയമപ്രകാരം സ്വവര്‍ഗവിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന്…

View More സ്വവര്‍ഗ വിവാഹത്തെ എതിര്‍ത്ത് കേന്ദ്രം