Palai

  • India

    ഫ്രം പാലാ ടു പാലം എയർപോർട്ട് 

    ഫ്രം ദുബായ് ടു വെട്ടുക്കുഴി എന്നൊരു ഹാസ്യനോവൽ പണ്ട് തോമസ് പാല എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.ഇന്നാണെങ്കിൽ ഫ്രം പാലാ ടു പാലം എയർപോർട്ട് എന്നാകുമായിരുന്നു അത്. താനിരിക്കേണ്ടിടത്ത് താനിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ…

    Read More »
Back to top button
error: