“ലോക്ഡൗണായ ഓണം”

അൽ അമൻ മൂവിസും അമ്മാ സിമന്റ്സും അണിയിച്ചു ഒരുക്കുന്ന “ലോക്ഡൗണായ ഓണം” എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ചാലക്കുടിയിലെ കലാഭവൻ മണിയുടെ രാമൻ സ്മാരക കലാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ന് ഉത്രാടം നാളില്‍ കലാഭവന്‍ മണിയുടെ സഹോദരന്‍…

View More “ലോക്ഡൗണായ ഓണം”